ККК.Стрмец – Охрид / Регистрации за 2022 година /

#
Име и Презиме
Датум на раѓање
1. Петар Трајчевски 27/03/1993
2. Владимир Трајчевски 27/03/1993
3. Петар Михајловски 18/06/1992
4. Бранко Чочек 28/08/1993
5. Ристе Спироски 13/02/1994
6. Ахил Паскали 31/12/1989
7. Петар Сотироски 30/04/1987
8. Наум Групчевски 17/09/1988
9. Иван Лотески 26/06/1990
10. Наум Лотески 07/02/1989
11. Енес Рифат 21/06/1988
12. Мартин Гоџовски 19/02/1997
13. Бојан Стојкоски 16/04/2004
14. Владимир Велјановски 28/05/1998
15. Илија Бунчески 02/08/2003
16. Игор Колоски 21/12/1991
17. Наум Колоски 12/11/1994
18. Тамара Стојкоска 27/03/2009
19. Матеј Маркоски 23/08/2001
20. Михаела Бабаче 13/06/2007
21. Лина Боцеска 30/06/2007
22. Софија Будоска 24/01/2006
23. Ивана Маркоска 18/06/2007
24. Дона Маркоска 17/06/2007
25. Лидија Тантушева 30/10/2007
26. Мартин Левески 16/10/2006
27. Виктор Маркоски 16/11/2006
28. Павел Новаков 13/07/2007
29. Атанасиј Аслимоски 11/02/2010
30. Кристијан Будоски 18/08/2008
31. Христијан Чолески 28/01/2006
32. Петар Трифуноски 22/12/2006