ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на спортски клубови за 2022 година

Р.Бр Целосен назив на клубот
ВКУПНО Бодови
1. ККК.Арка Борец – Велес 165
2. ККК.Вардар- Велес 155
3. ККК.Радика – Дебар 145
4. ККК.Бабуна- Велес 145
5. ККК.Просек – Демир Капија 145
6. ККК.Вила Зора – Велес 130
7. ККК.Илинден’90 – Скопје 130
8. ККК.Дрим – Струга 130
9. ККК.Гемиџии 903 – Велес 115
10. ККК.Стрмец – Охрид 85

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТА на активни спортисти за 2022 година

Р.Бр Име и презиме на активниот спортист ВКУПНО Бодови
1. Александар Златарв 90
2. Љубомир Спасиќ 90
3. Енис Небиовски 90
4. Ангел Петрушев 55
5. Олгица Мелова 50
6. Никола Малески 50
7. Валерија Крстева 40
8. Владимир Малески 40