Резултати 2022 година:
         50-ти ИКАС Квалификации/Полу-Финале
         Прв изборен натпревар за Јуниори
         Втор изборен натпревар за Јуниори
         Прв изборен натпревар за Сениори и У23
         Втор изборен натпревар за Сениори и У23
         Трет изборен натпревар за Сениори и У23
         Државно Сениорско првенство
         Државно Јуниорско првенство
         Државно Пионерско првенство
         Отворено првенство на МКД
         Резултати 2021 година:
         50-ти ИКАС Квалификации/Полу-Финале
         Прв изборен натпревар за Јуниори
         Втор изборен натпревар за Јуниори
         Прв изборен натпревар за Сениори и У23
         Втор изборен натпревар за Сениори и У23
         Трет изборен натпревар за Сениори и У23
         Државно Сениорско првенство
         Државно Јуниорско првенство
         Државно Пионерско првенство
         Отворено првенство на МКД
         Резултати 2020 година:
         50-ти ИКАС Квалификации/Полу-Финале
         Прв изборен натпревар за Јуниори
         Втор изборен натпревар за Јуниори
         Прв изборен натпревар за Сениори и У23
         Втор изборен натпревар за Сениори и У23
         Трет изборен натпревар за Сениори и У23
         Државно Сениорско првенство
         Државно Јуниорско првенство
         Државно Пионерско првенство
         Отворено првенство на МКД
         Резултати 2019 година:
         50-ти ИКАС Квалификации/Полу-Финале
         Прв изборен натпревар за Јуниори
         Втор изборен натпревар за Јуниори
         Прв изборен натпревар за Сениори и У23
         Втор изборен натпревар за Сениори и У23
         Трет изборен натпревар за Сениори и У23
         Државно Сениорско првенство
         Државно Јуниорско првенство
         Државно Пионерско првенство
         Отворено првенство на МКД
         Резултати 2018 година:
         50-ти ИКАС Квалификации/Полу-Финале
         Прв изборен натпревар за Јуниори
         Втор изборен натпревар за Јуниори
         Прв изборен натпревар за Сениори и У23
         Втор изборен натпревар за Сениори и У23
         Трет изборен натпревар за Сениори и У23
         Државно Сениорско првенство
         Државно Јуниорско првенство
         Државно Пионерско првенство
         Отворено првенство на МКД
         Резултати 2017 година:
         49-ми ИКАС Квалификации/Полу-Финале
         Државно Сениорско првенство
         Државно Јуниорско првенство
         Државно Пионерско првенство
         Велес опен
         Илинден куп
         Отворено првенство на МКД
         9-ти Ноември ослободување на Велес
         Резултати 2016 година:
        48-ми ИКАС Квалификации/Полу-Финале
        Државно Сениорско првенство
        Државно Јуниорско првенство
        Државно Пионерско првенство
        Велес опен
        Илинден куп
         Резултати 2015 година:
        47-ми ИКАС Квалификации/Полу-Финале
        Државно Сениорско првенство
        Државно Јуниорско првенство
        Отворено првенство на МКД
        Велес опен
        Илинден куп
        9-ти Ноември ослободување на Велес
        Резултати 2014 година:
        46-ти ИКАС Квалификации
        46-ти ИКАС Полуфинале/Финале
        Државно Пионерско првенство
        Прв изборен натпревар Јун/Сен
        Трет изборен натпревар Јун/Сен
        Велес опен
        Илинден куп
        9-ти Ноември ослободување на Велес
         Резултати 2013 година:
         45-ти ИКАС Квалификации
         45-ти ИКАС Полуфинале/Финале
         Државно Сениорско првенство
         Државно Јуниорско првенство
         Државно Пионерско првенство
         Велес опен
         Илинден куп
         9-ти Ноември ослободување на Велес