Кајакарска Федерација на Македонија
извештаи за користење на средства од даночното ослободување  (Ваучер систем)


Извештаи Ваучер систем за 2021 година:

Кајакарска Федерација Македонија   Превземи
Извештаи од клубови
1. ККК. Вардар – Велес Превземи
2. Кајак клуб Бабуна – Велес Превземи
3. ККК. Арка Борец  – Велес Превземи
4. ККК. Вила Зора – Велес Превземи
5. ККК. Илинден’90 – Скопје Превземи
6. ККК. Просек – Демир Капија Превземи
7. ККК. Гемиџии 903 – Велес Превземи
8. ККК. Дрим – Струга Превземи
9.
ККК. Радика – Дебар
Превземи
10. ККК. Стрмец – Охрид
Превземи
Извештаи од активни спортисти
1. Ангел Петрушев Превземи
2. Александар Златаров Превземи
3. Љубомир Спасиќ Превземи

 

 

 

 

 

 


                                                 Извештаи Ваучер систем за 2020 година:

Кајакарска Федерација Македонија   Превземи
Извештаи од клубови
1. ККК. Вардар – Велес Превземи
2. Кајак клуб Бабуна – Велес Превземи
3. ККК. Арка Борец  – Велес Превземи
4. ККК. Вила Зора – Велес Превземи
5. ККК. Илинден’90 – Скопје Превземи
6. ККК. Просек – Демир Капија Превземи
7. ККК. Гемиџии 903 – Велес Превземи
8. ККК. Дрим – Струга Превземи
Извештаи од активни спортисти
1. Ангел Петрушев Превземи
2. Александар Златаров Превземи
3. Љубомир Спасиќ Превземи