Кајакарска Федерација на Северна Македонија
извештаи за користење на средства од даночното ослободување  (Ваучер систем)


Извештаи Ваучер систем за 2023 година:

Кајакарска Федерација Македонија   Превземи
Извештаи од клубови
1. ККК. Вардар – Велес Превземи
2. Кајак клуб Бабуна – Велес Превземи
3. ККК. Арка Борец  – Велес Превземи
4. ККК. Вила Зора – Велес Превземи
5. ККК. Илинден’90 – Скопје Превземи
6. ККК. Просек – Демир Капија Превземи
7. ККК. Гемиџии 903 – Велес Превземи
8. ККК. Дрим – Струга Превземи
9.
ККК. Радика – Дебар
Превземи
10. ККК. Стрмец – Охрид
Превземи
Извештаи од активни спортисти
1. Ангел Петрушев Превземи
2. Стефан Рибарски Превземи
3. Љубомир Спасиќ Превземи
4. Енис Небиовски Превземи
5. Кристијан Лазаров Превземи
6. Олгица Мелова Превземи
7. Никола Малески Превземи
8. Владимир Малески Превземи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Извештаи Ваучер систем за 2022 година:

Кајакарска Федерација Македонија   Превземи
Извештаи од клубови
1. ККК. Вардар – Велес Превземи
2. Кајак клуб Бабуна – Велес Превземи
3. ККК. Арка Борец  – Велес Превземи
4. ККК. Вила Зора – Велес Превземи
5. ККК. Илинден’90 – Скопје Превземи
6. ККК. Просек – Демир Капија Превземи
7. ККК. Гемиџии 903 – Велес Превземи
8. ККК. Дрим – Струга Превземи
9.
ККК. Радика – Дебар
Превземи
10. ККК. Стрмец – Охрид
Превземи
Извештаи од активни спортисти
1. Ангел Петрушев Превземи
2. Александар Златаров Превземи
3. Љубомир Спасиќ Превземи
4. Енис Небиовски Превземи
5. Олгица Мелова Превземи
6. Никола Малески Превземи
7. Владимир Малески Превземи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Извештаи Ваучер систем за 2021 година:

Кајакарска Федерација Македонија   Превземи
Извештаи од клубови
1. ККК. Вардар – Велес Превземи
2. Кајак клуб Бабуна – Велес Превземи
3. ККК. Арка Борец  – Велес Превземи
4. ККК. Вила Зора – Велес Превземи
5. ККК. Илинден’90 – Скопје Превземи
6. ККК. Просек – Демир Капија Превземи
7. ККК. Гемиџии 903 – Велес Превземи
8. ККК. Дрим – Струга Превземи
9.
ККК. Радика – Дебар
Превземи
10. ККК. Стрмец – Охрид
Превземи
Извештаи од активни спортисти
1. Ангел Петрушев Превземи
2. Александар Златаров Превземи
3. Љубомир Спасиќ Превземи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                 Извештаи Ваучер систем за 2020 година:

Кајакарска Федерација Македонија   Превземи
Извештаи од клубови
1. ККК. Вардар – Велес Превземи
2. Кајак клуб Бабуна – Велес Превземи
3. ККК. Арка Борец  – Велес Превземи
4. ККК. Вила Зора – Велес Превземи
5. ККК. Илинден’90 – Скопје Превземи
6. ККК. Просек – Демир Капија Превземи
7. ККК. Гемиџии 903 – Велес Превземи
8. ККК. Дрим – Струга Превземи
Извештаи од активни спортисти
1. Ангел Петрушев Превземи
2. Александар Златаров Превземи
3. Љубомир Спасиќ Превземи