ККК.Арка Борец – Велес / Регистрации за 2022 година /

#
Име и Презиме
Датум на раѓање
1. Љубомир Спасиќ 16/04/1987
2. Леон Крстев 12/10/2005
3. Валерија Крстева 08/11/2004
4. Христијан Гочевски 21/04/2006
5. Ева Крстева 09/03/2008
6. Стефан Крстев 26/05/2010
7. Теодора Стефановска 12/01/2000
8. Андреј Апостолов 10/11/2011
9. Димитар Драскачев 17/02/2012
10. Викторија Драскачева 07/09/2009
11. Леонардо Кундевски 11/06/2008
12. Кристијан Лазаров 29/01/2006
13. Енис Небиовски 30/01/2000
14. Александар Златаров 17/04/1997
15. Филип Димитриевски 26/02/2003
16. Александар Стојановски 06/06/2009
17. Благој Гугинов 06/11/2008
18. Лука Велковски 14/10/2013
19. Леон Апостолов