ККК. Просек – Демир Капија / Регистрации за 2022 година /

# Име и Презиме Датум на раѓање
1. Виктор Котев  05/07/1988
2. Дарко Илиевски 10/10/1985
3. Олгица Мелова 03/09/2004
4. Матеј Коцев 26/08/2005
5. Панче Илиевски 11/11/2007
6. Никола Димитриев 12/08/2006
7. Цуни Анџело 10/09/2007
8. Давид Ристовски 04/09/2006
9. Мартин Ристов 20/09/2007
10. Христијан Ристовски 29/06/1905
11. Лев Александрович Кленов 30/08/2011
12. Максим Илиевски 26/08/2013