ККК. Илинден ’90 – Скопје / Регистрации за 2022 година /

#
Име и Презиме
Датум на раѓање
1. Атанас Николовски 22/06/1980
2. Огнен Бражански 21/10/1986
3. Дамјан Колевски 30/09/1992
4. Стефан Андреев 14/09/1996
5. Трајко Ангеловски 22/11/1958
6. Илија Младеновски 12/06/1950
7. Ивица Крстиќ 20/11/1960
8. Перо Доновски 31/07/1964
9. Матеј Трајковски 23/05/2005
10. Владимир Младеновиќ 14/01/2005
11. Дарио Јакимовски 17/09/2006
12. Лука Богатиновски 01/05/2004
13. Јана Мишевска 06/01/2005
14. Јана Ковачева 05/08/2005
15. Марија Пејкова 05/01/2003
16. Деспина Јанакиевска 12/08/2003
17. Нестор Јанакиевски  11/09/2009
18. Христијан Петрески  06/02/2008
19. Лука Мирчевски 01/06/2008
20. Иван Христов 08/06/2010
21. Стефан Христов 01/06/2011
22. Давид Ефтимов 02/06/2011
23. Андреј Арсовски 19/11/2008
24. Матеј Василев 07/05/2007
25. Андреј Димитровски 25/04/2010
26. Стефан Стојковски 02/07/2008
27. Александар Стојковски 11/05/2006