ККК. Гемиџии ‘903 – Велес / Регистрации за 2022 година /

#
Име и Презиме
Датум на раѓање
1. Марија Пановска 05/09/2008
2. Радица Пановска 05/08/2010
3. Петар Димовски 08/07/2010
4. Павел Димовски 08/07/2010
5. Марио Хаџи-Арсов 12/10/2008
6. Мартин Хаџи-Арсов 12/10/2008
7. Орданче Симонов 04/01/2006
8. Кристијан Симонов 13/10/2010
9. Мартин Бабунски 11/08/2008
10. Александар Алексов 16/01/2008
11. Игор Алексов 01/10/2010
12. Вили Јорданов 03/09/1995
13. Гоце Колевски 06/02/2010
14. Константина Данаи 14/11/2010
15. Даниела Теова 04/09/2010