ККК.Ехо- Охрид / Регистрации за 2021 година /

#
Име и Презиме
Датум на раѓање
1. Јован Пендовски 27/12/1996
2. Љупчо Бојаџиев 20/03/1999
3. Симона Бошкоска 18/05/2001
4. Иван Малезанов 06/07/1997
5. Марија Бошкоска 08/09/1995
6. Александра Пендовска 21/06/2001
7. Димитар Спироски 20/07/1996
8. Мартин Гаџоски 19/02/1997
9. Андреа Танеска 20/12/2000
10. Велко Арнаудовски 20/12/1998
11. Стефан Тримчев 26/07/2000
12. Дејан Стружанчев 15/07/2001
13. Владимир Бојаџи 25/07/1999
14. Огнен Мисоски 03/12/1999
15. Никола Спироски 14/07/2001
16. Ана Спироска 20/10/1999
17. Стефан Довлев 02/06/1999
18. Јанко Димитров 10/08/2001
19. Иво Маслов 20/07/1995
20. Теодор Тунтев 25/11/2002
21. Стефанија Поп Дамјан 18/09/1999
22. Едис Доко 02/07/2003
23. Ристе Милановски 14/09/2001
24. Александар Грунчевски 13/05/2001
25. Марко Дуданов 13/06/2004
26. Томислав Дуданов 01/01/2002
27. Стефан Димитриески 17/06/2008