ККК. Радика – Дебар / Регистрации за 2022 година /

#
Име и Презиме
Датум на раѓање
1. Дриљон Леши 27/06/1992
2. Еглон Таравари 27/07/1996
3. Идеал Крчишта 24/10/1997
4. Арбер Марку 30/05/1997
5. Бриленд Чутра  30/03/1995
6. Бесарт Леши 25/04/1994
7. Идеал Леши  16/03/1995
8. Никола Малески 23/12/2003
9. Владимир Малески 14/05/2002
10. Јаков Блажески 15/06/2008
11. Генци Маќелара 23/05/1994
12. Влора Цами 21/07/1994
13. Арбнор Леши  27/05/1992
14. Деа Леши 02/06/2004
15. Рона Крчишта  23/12/2003
16. Елда Крчшта 05/05/2001
17. Клеа Самарџиу 19/05/2009
18. Платин Баланца 
19. Ериона Цапа
20. Реџеп Амети  24/11/2009
21. Шпреса Кокале 
22. Хабиб Торте 24/02/1997
23. Висар Илјази 27/05/1995
24. Науме Карамитески 29/01/2005
25. Борче Видиќески 21/09/2002
26. Теодор Дурацоски 21/06/2003
27. Дарјан Пановски 22/11/2008
28. Јана Патче 07/07/2007
29. Сара Петровска 21/06/2008
30. Ева Петровска 12/03/2014
31. Анастасија Ангелеска 09/11/2012
32. Бојан Стефаноски 23/09/2002
33. Мишел Стефаноски 10/03/2004
34. Матеј Дишлијески 09/11/2004
35. Горазд Колоски 06/10/2003
36. Наум Попоски 11/03/2013
37. Петар Дуноски 11/08/2010
38. Марио Карамитрески 13/04/2004
39. Кристијан Шипоски 04/08/2006
40. Ибраими Дореси 16/10/2007
41. Тамара Стефаноска 10/07/2006
42. Љупчо Стефаноски 28/02/1970
43. Марко Коскоски 29/07/2002
44. Андреј Коскоски 01/03/2006
45. Давор Бунчески 25/07/2005
46. Андреј Чакароски 24/12/2001