Предлог ранг листа за користење на средства од даночно ослободување по Законот за данокот на добивка – Листа на клубови 2023

Ranking_klubovi_2023

 

Предлог ранг листа за користење на средства од даночно ослободување по Законот за данокот на добивка – Листа на активни спортисти 2023