Кајакарската Федерација на Северна Македонија ги обавува
извештаите за користење на средства од даночното ослободување  (Ваучер систем) на спортските клубови и активните спортисти.

Линк до извештаи