ККК. Дрим – Струга / Регистрации за 2022 година /

#
Име и Презиме
Датум на раѓање
1. Никола Џутески 18/12/1996
2. Андрес Мануел Реад Петкоски 25/08/2003
3. Анѓелко Лазороски 19/06/1990
4. Константин Дејкоски 19/08/1988
5. Роберт Радосављевиќ 07/03/1974
6. Илија Николиќ 02/08/1985
7. Слободан Кутаноски 28/10/2001
8. Бобан Пејчиноски 19/09/1999
9. Дамјан Жупаноски 04/11/1999
10. Клаудио Атанасовски 09/09/1997
11. Филип Калајџиески 15/05/2007
12. Алексеј Чакарески 10/10/2006
13. Петар Чакарески 29/06/2002
14. Новица Чакарески 31/07/1997
15. Јован Чакарески 23/07/1994
16. Евгенија Чакареска 14/07/1995
17. Марко Ложанкоски 25/02/2003
18. Димитар Чавкоски 07/11/2002
19. Петар Чавкоски 03/05/2006
20. Јован Циркоски 11/05/2007
21. Димитар Јованоски 06/10/2003
22. Маја Циркоска 10/04/2009
23. Климент Нестороски 07/12/2005
24. Драгана Матеска 17/07/2014
25. Ледио Амети 28/04/2009
26. Ангела Опетческа 06/08/2010
27. Кристијан Матески 05/03/2012
28. Петар Бојчиновски 15/01/2008
29. Теона Милчин 13/02/2010
30. Петар Сагдиновски 05/07/2010
31. Слободан Попоски 02/09/2010
32. Мила Бојческа 02/09/2009
33. Лука Бојчески 02/09/2009
34. Марија Ѓуроска 24/01/2010
35. Марин Наумоски 27/05/2010
36. Ана Кукунеш 14/10/2010
37. Маја Симакоска 04/03/2007
38. Марија Мисоска 05/04/2007
39. Благоја Цветаноски 07/04/2010