ККК. Вардар – Велес / Регистрации за 2022 година /

# Име и Презиме Датум на раѓање
1. Игор Стефановски 19/12/1993
2. Ване Рибарски 13/02/1971
3. Џенгис Џан Небиовски 31/12/2001
4. Мартин Мазнев 11/08/2001
5. Ерол Небиовски 30/11/1999
6. Стефан Кочов 19/10/1997
7. Ѓорѓиче Јорданов 09/01/2004
8. Ангел Петрушев 01/02/2004
9. Стефан Рибарски 15/11/2005
10. Ердинч Зејнелов 17/05/2003
11. Мартин Јорданов 10/07/2005
12. Харун Небиовски 06/08/2005
13. Патрик Панов 09/04/2005
14. Филип Петрушев 18/11/2010
15. Полат Зејнелов 30/11/2009
16. Давид Тепев 10/07/2008
17. Илија Ѓорѓиев 27/06/2009
18. Матеј Коцевски 04/05/2011
19. Стојан Димов 13/01/2009
20. Валентино Атанасовски 15/02/2009
21. Мартин Атанасовски 07/11/2012
22. Мартин Ѓорчевски 06/12/2008
23. Весна Николина Ѓорчевска 23/10/2010
24. Христијан Шопов 19/02/2012